Selecteer een pagina

IT skills for a bright IT future

versteviging van IT competenties, zodat IT bijdraagt aan innovatie en groei in Nederland

Waar we ons sterk voor maken

Stichting Competens ondersteunt initiatieven voor de ontwikkeling van sterkere IT competenties in Nederland. Wij willen dat IT projecten in Nederland met succes worden afgerond en dat onze concurrentiepositie wordt versterkt door de inzet de expertise van gekwalificeerde IT professionals.

Onze doelen

Lees meer

De doelen van Stichting Competens zijn:

 • Het bevorderen van de professionele kennis en competenties van ICT beroepsuitoefenaars;
 • het bevorderen van het gebruik van standaarden ten behoeve van de ICT;
 • beroepsuitoefening;
 • het bijdragen aan de kwaliteit en het maatschappelijk rendement van ICT toepassingen;
 • en het bevorderen van de kennis over het ICT vakgebied en ICT toepassingen in de Nederlandse samenleving.

Achtergrond

Lees meer

Stichting Competens komt voort uit de stichting EXIN. Deze is in 1984 opgericht mede op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, met als opdracht de opleiding Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking (AMBI) goed en onafhankelijk te examineren. AMBI was in Nederland een hogere beroepsopleiding in de informatica. De opleiding was het gevolg van een initiatief van enkele Amsterdamse hoogleraren die in de jaren vijftig van de 20e eeuw NOVI oprichtten omdat de computer weleens een maatschappelijk relevant fenomeen zou kunnen worden.

In 2021 heeft de stichting haar belang in Exin Holding BV verkocht en heeft daarom haar naam veranderd. De nieuwe naam Competens maakt duidelijk wat we doen en waar we voor staan: versteviging van IT competenties, zodat IT bijdraagt aan innovatie en groei in Nederland.

IT competenties

Lees meer

Niet alleen IT professionals moeten werken aan hun IT competenties. Ook niet-IT professionals ontwikkelen tegenwoordig IT oplossingen en moeten daarom ook beschikken over de nodige IT skills. Nieuwe technologie maakt dit voor niet-IT professionals steeds makkelijker.

Aan de ene kant willen we een bijdrage leveren aan het professionaliseren van deze competenties, o.a. door standaardisatie en certificering. Aan de andere kant willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve competenties, bijvoorbeeld door het opzetten van nieuwe profielen, curricula, leeroplossingen.

Wie wij zijn

Lees meer

Stichting Competens bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur ontvangt en beoordeelt aanvragen voor investeringen in initiatieven die bijdragen aan de ontwikkelen van IT competenties. De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur, maar denkt ook mee bij het toekennen van ondersteuning aan initiatieven.

De bestuursleden zijn:

 • Petra Hendriksen, voorzitter
 • Joep Frijdal, secretaris/penningmeester
 • Maarten Emons, bestuurslid

Wat wij doen

Lees meer

De initiatieven waar wij aan bijdragen hebben o.m. de volgende kenmerken:

 • Dragen bij aan bovenstaande doelen van Stichting Competens
 • Ondersteunt professionals werkzaam in meerdere bedrijven, of zelfstandigen
 • Komt vanuit een samenwerkingsverband van meerdere partijen
 • Kan niet gedragen worden door een commerciële partij
 • Heeft een duidelijk zichtbaar, meetbaar, controleerbaar kwalitatief of kwantitatief rendement
 • Wordt zelfstandig uitgevoerd door de initiatiefnemer
 • Kan in open(baar)heid en transparantie gecommuniceerd worden
 • Wordt moreel/ethisch verantwoord uitgevoerd
 • Rapporteert op (vooraf af te spreken) regelmatige basis over de voortgang en resultaten

Lopende projecten

Lees meer

De lopende projecten die wij ondersteunen zijn:

 • Vertaling e-book KNVI over de lessen van COVID apps vanuit multidisciplinair oogpunt (o.a. juridisch, technisch)
 • Promotie onderzoek HU/ OU naar leiderschapsvaardigheden voor Digitale Transformatie
 • Sponsoring ‘beoordelen EVC competentie branchestandaard’ NEN-eCF werkgroep
 • Permanente Educatie punten project (PEPP) KNVI
 • Kennis en talent ontwikkeling professionals, zij-instromers en afgestudeerde studenten KNVI
 • Opzetten online IT bibliotheek (E-library) voor Afrika. Stichting Climbing the Right Tree

Aanmelden initiatief

Als jij een initiatief hebt waarvoor je graag financiële ondersteuning ontvangt voor de ontwikkeling van IT Competenties, in lijn met de doelen en kenmerken Stichting Competens, stuur je aanvraag in via onderstaand formulier.

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stichting Competens
Newtonlaan 115
3584BH Utrecht