IT skills for a bright IT future

Samen verstevigen we de IT-competenties én de concurrentiepositie van Nederland,
omdat groei en innovatie niet zonder IT kan.

Waar we ons sterk voor maken

Nederland kan niet zonder IT-talent in de digitale transformatie. Daarom zet Stichting Competens zich in voor de ontwikkeling van sterkere IT-competenties in ons land. Zodat IT-projecten floreren, we beter kunnen groeien en innoveren en we onze concurrentiepositie versterken. Want Nederland is een van de koplopers op het gebied van IT, en dat willen we graag zo houden!

Onze doelen

Wie wij zijn

IT-competenties

Wat wij doen

Projecten

Actueel

De 5 doelen van
Stichting Competens:

 • Het bevorderen van de professionele kennis en competenties van IT’ers
 • Het bevorderen van het gebruik van standaarden in de IT
 • Optimale beroepsuitoefening door IT’ers
 • Het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van het maatschappelijke rendement van IT-toepassingen
 • Het bevorderen van de kennis over het IT-vakgebied en IT-toepassingen in de Nederlandse samenleving.

Wie wij zijn

Stichting Competens komt voort uit de stichting EXIN, opgericht in 1984 op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, om de opleiding Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking (AMBI) goed en onafhankelijk te examineren. AMBI was een hogere beroepsopleiding in de Informatica en een initiatief van enkele Amsterdamse hoogleraren die halverwege de 20e eeuw NOVI oprichtten. NOVI is een hogeschool voor ICT die ontstond ‘omdat de computer weleens een maatschappelijk relevant fenomeen zou kunnen worden’.

In 2021 heeft de stichting haar belang in EXIN Holding BV verkocht aan SIG. Voortaan gaan we verder onder de naam Competens. Die naam maakt duidelijk wat we doen en waar we voor staan: het verstevigen van IT-competenties, zodat IT bijdraagt aan innovatie en groei in Nederland. Dit doet Competens door te investeren in initiatieven die bijdragen aan de ontwikkelingen van IT-competenties.

Stichting Competens bestaat uit een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur beoordeelt de investeringsaanvragen die binnenkomen voor het versterken van IT-competenties. De Raad van Toezicht ziet niet alleen toe op goed bestuur, maar denkt ook mee bij het toekennen van de ondersteuning aan kansrijke initiatieven.

De bestuursleden

Joep Frijdal (secretaris/penningmeester)

Maarten Emons (bestuurslid)

Raad van Toezicht

Artie Debidien (CIO KPN)

Momet Abas (Legaltech- en Fintech-expert)

Anouk Vos (Cyber Security-expert)

IT-competenties

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar ook de wereld verandert in rap tempo. Dit vraagt steeds weer om andere IT-competenties. Dat geldt voor IT-professionals, maar ook steeds vaker voor niet-IT’ers. Organisaties veranderen door de digitale transformatie steeds vaker in (halve) IT-bedrijven, kijk maar naar de bankensector en de reisbranche. Of naar de sterke opmars van nieuwe, innovatieve apps, die lang niet altijd uit de koker van IT’ers komen. Nieuwe technologie maakt dit voor niet-IT’ers gelukkig steeds makkelijker. Ook bij de grote (maatschappelijke) uitdagingen van dit moment spelen digitale innovaties een essentiële rol als het gaat om het bieden van oplossingen.

Dit alles vraagt om de juiste kennis en competenties, die helemaal up-to-date moeten zijn. Aan de ene kant wil Stichting Competens een bijdrage leveren aan het professionaliseren van deze competenties, onder meer door standaardisatie en certificering. Aan de andere kant willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van innovatieve competenties, bijvoorbeeld door het opzetten van nieuwe profielen, curricula en leeroplossingen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar interessante initiatieven op dit vlak om in te investeren en wellicht ook in te participeren. Samen verstevigen we de IT-competenties én de concurrentiepositie van Nederland, omdat groei en innovatie niet zonder IT kan.

Wat wij doen

We investeren in initiatieven die:

 1. de kwaliteit van IT-skills verbeteren,
 2. de ontwikkeling van innovatieve skills ondersteunen
 3. het leiderschap ontwikkelen dat nodig is om te innoveren in het digitale tijdperk.

De kwaliteit van IT-skills verbeteren we door te investeren in assessment tools gebaseerd op het standaard competentieraamwerk eCF, door best practices te delen om professionals ontwikkel -en loopbaanadvies te geven, het certificeren van vaardigheden en het opzetten van een register.

Innovatie van skills betekent dat we investeren in de ontwikkeling van nieuwe competenties waar de grootste impact te verwachten is. Daarnaast investeren we in innovatieve leeroplossingen die dit ondersteunen voor zoveel mogelijk mensen.

IT-skills-ontwikkeling zonder leiderschapsontwikkeling is parelen voor de zwijnen, want dit vraagt om een ander soort leiderschap dan we nu vaak zien. Het is nodig om met nieuwsgierigheid en lef ruimte te geven aan skills-ontwikkeling en -toepassing, aangezien snelle veranderingen in het digitale tijdperk veel onzekerheid met zich meebrengt. Daarom achten we het noodzakelijk om ook te investeren in de verdere ontwikkeling van bewustwording en vaardigheden bij leiders.

Proactief en reactief investeren

Jaarlijks kiezen we één van de drie bovengenoemde gebieden om ons op te richten. We investeren proactief 50% van ons investeringsbudget hierin. We initiëren nieuwe initiatieven door een challenge uit te schrijven en deze te faciliteren met een incubator-event à la Dragons’ Den. We kiezen maximaal twee initiatieven die we twee jaar lang ondersteunen. De andere 50% van het budget wordt reactief besteed aan de ondersteuning van investeringsaanvragen die bij ons binnenkomen. Wij zorgen dat we duidelijk maken waar deze aanvragen aan moeten voldoen en spannen ons in voor voldoende bekendheid, zodat we voldoende kwalitatief goede aanvragen hebben waarmee we zoveel mogelijk impact maken op de verbetering van IT-skills.

Hard en soft skills

De relevante IT-skills zijn een combinatie van harde en zachte vaardigheden. Daarbij baseren we ons op recente onderzoeken van leidende onderzoeksbureaus op het gebied van IT-skills wereldwijd. IT-skills worden niet alleen gebruikt door IT’ers, maar ook door andere werkenden die IT-oplossingen ontwikkelen en beheren om de uitvoering van hun werk makkelijker, sneller en beter te maken, of nieuwe soort producten of diensten te leveren. We richten ons bewust niet op IT-gebruikerskills, oftewel digital literacy, omdat dit niet de ontwikkeling, maar de adoptie van innovatie verbetert. Ook investeren we niet in de ontwikkeling van IT-toepassingen.

Katalysator-rol

We richten ons vooral op initiatieven rondom IT-skills waar op andere manieren (nog) moeilijk financiering voor de vinden is. Wij willen een katalysator-rol vervullen, om op termijn investeerders aan te trekken, subsidies toegekend te krijgen, crowdsourcing  op te zetten of om er commercieel aan te verdienen. We richten ons vooral op initiatieven die een stevige en concrete impact hebben op het verbeteren van IT-skills in Nederland bij mensen vanaf hun eerste baan. Daarbij hebben we een voorkeur voor initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijk belang, zoals ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die dreigen buiten de boot te vallen.

In 2023 richt Stichting Competens zich op:

De ontwikkeling van innovatie skills, met name op het gebied van Data Science. We zoeken daarbij initiatieven die zijn opgezet om een significante groep professionals van(uit) meerdere organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. De professionals worden opgeleid tot een niveau waarop ze zelfstandig hun werk kunnen uitvoeren en een stevige impact kunnen maken op de innovatiegraad van Nederland.

De initiatieven waar wij aan bijdragen hebben in ieder geval de volgende kenmerken:

 • Een bijdrage leveren aan de doelen van Stichting Competens
 • Het ondersteunen van IT-professionals, of ze nu in loondienst of zelfstandig werken
 • Zelfstandige uitvoering door de initiatiefnemer(s)
 • Samenwerking tussen meerdere partijen
 • De kosten kunnen niet (alleen) gedragen worden door een commerciële partij
 • Communicatie is open(baar) en transparant
 • Uitvoering is moreel/ethisch verantwoord
 • Het kwalitatieve of kwantitatieve rendement is duidelijk zichtbaar, meetbaar en controleerbaar
 • Rapportage over voortgang en resultaten gebeurt regelmatig op vooraf overeengekomen tijdstippen

Ondersteunde projecten

Afgeronde projecten die wij ondersteunen of hebben ondersteund:

Actueel

Hier lees je het laatste nieuws rondom Competens, berichten over trends en ontwikkelingen op het gebied van IT-skills, verslagen van bijeenkomsten, et cetera.

Strategie maken in de VUCA-wereld: wat is ervoor nodig?

Strategie maken in de VUCA-wereld: wat is ervoor nodig?

Paul Morsch (Hogeschool Utrecht) over zijn promotieonderzoek In de huidige VUCA-wereld – gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit of dubbelzinnigheid – is strategievorming en leiderschap, zeker als het om digitale ontwikkelingen en...

Lees meer
EXIN: Assessment tool Astride verovert de wereld

EXIN: Assessment tool Astride verovert de wereld

Exameninstituut EXIN heeft met financiële steun van Stichting Competens het competency assessment tool Astride ontwikkeld, dat sinds oktober 2022 live is. Met de tool krijgen digitale professionals inzicht in hun huidige competentie-set en worden ze ondersteund in het...

Lees meer

Aanmelden initiatief

Heb jij een initiatief op het gebied van de ontwikkeling van IT-competenties? En wil jij hier graag financiële ondersteuning voor ontvangen? Neem contact met ons op om te onderzoeken of je hiervoor in aanmerking komt. Stuur je aanvraag in via onderstaand formulier.

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stichting Competens
Newtonlaan 115
3584BH Utrecht